Πληροφορίες

Ας αρχίσουμε…
Scroll Down

Καθώς οι ρωμαϊκές πόλεις μεγάλωναν, κάτω από την εποπτεία της Ρώμης, ήταν δύσκολο για τους κατοίκους να βρίσκουν καθαρό και πόσιμο νερό. Άλλοτε οι πηγές στέρευαν, άλλοτε τα ποτάμια μολύνονταν. Για το λόγο αυτό οι Ρωμαίοι κατασκευάζουν υδραγωγεία, τα οποία παρείχαν σταθερά καθαρό νερό στις πόλεις τους.

Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο της Νικόπολης κατασκευάστηκε με σκοπό την υδροδότησή της και αποτελεί ένα από τα σπουδαιότερα τεχνικά έργα των ρωμαϊκών χρόνων στην βορειοδυτική Ελλάδα.

Κύριο μέλημα των Ρωμαίων ήταν να εξασφαλίσουν τη σταθερή ροή του νερού, ώστε να φτάνει σε κάθε σημείο στη Νικόπολη. Το Υδραγωγείο διένυε μια απόσταση μήκους 50 χλμ, η οποία κάλυπτε σχεδόν ολόκληρο το σημερινό νομό Πρέβεζας και έφερνε πόσιμο νερό από τις πηγές του Αγίου Γεωργίου - πιο πάνω από τη σημερινή Φιλιππιάδα – μέχρι τη Νικόπολη.

Σήμερα, εντοπίζεται στις περιοχές του Ριζοβουνίου, Θεσπρωτικού, Λούρου, Στεφάνης Ωρωπού, στον Αρχάγγελο και στην ίδια τη Νικόπολη.

Το Υδραγωγείο, σύμφωνα με την επικρατούσα έως σήμερα άποψη, κατασκευάστηκε από τον Οκταβιανό Αύγουστο (τέλη 1ου αιώνα π.Χ.- αρχές 1ου αιώνα μ.Χ.) ενώ νεότεροι μελετητές θεωρούν πιθανή την κατασκευή του τον 2ο αιώνα μ.Χ. στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού. Εξαιτίας των σημαντικών φθορών που υπέστη κατά τον 4ο αιώνα μ.Χ. ο αυτοκράτορας Ιουλιανός μερίμνησε για την συντήρησή του. Έπαυσε, ίσως, οριστικά να λειτουργεί στα μέσα του 5ου αιώνα μ.Χ. με τη συρρίκνωση της Νικόπολης και την ανέγερση των παλαιοχριστιανικών τειχών.

Το Ρωμαϊκό Υδραγωγείο αποτελείται από:

τον κύριο αγωγό (κτιστό μεγάλο αυλάκι μέσα στο οποίο περνάει το νερό). Συνήθως η μια πλευρά ήταν λαξευμένη (σκαμμένη) σε φυσικό βράχο και η άλλη πλευρά κτιστή με πλίνθους (πήλινα τούβλα). Η οροφή του ήταν κτιστή με πλίνθους και είχε τη μορφή καμάρας (σκεπαστή κατασκευή σε σχήμα τόξου).

Όταν ο αγωγός περνούσε:

  1. Κατά μήκος της πλαγιάς των λόφων έμοιαζε με κτιστό αυλάκι.
  2. Μέσα από τους λόφους είχε τη μορφή λαξευτής σήραγγας (αυλάκι σκαμμένο στον φυσικό βράχο).
  3. Σε πεδινές εκτάσεις και σε περιοχές μεταξύ των λόφων στηριζόταν επάνω σε πλινθόκτιστες πεσσοστοιχίες.
Η παρούσα εφαρμογή υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Έργου: «Ανάδειξη Ρωμαϊκού Υδραγωγείου Νικόπολης»
ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ